http://www.1stopbakery.com/store/

วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1.  สั่งซื้อสินค้าทางอีเมล์ :  ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยการส่งออเดอร์เข้ามาที่อีเมลย์ของทางร้านคือ

   showroom.vj1980@gmail.com ใช้หัวข้อ e-mail ว่า "สั่งซื้อสินค้า - คุณ xxxxxx)

2.  สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไชต์ : ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกและสั่งสินค้าได้ที่เว็บไชต์ www.1stopbakery.com

3.  สั่งสินค้าทางไลน์ของที่ร้าน : ลูกค้าสามารถแอดไลน์ของร้านจากหมายเลขโทรศัพท์  0818495447  และ

     สั่งสินค้าเข้ามาทางนีัได้เลย

4.1  สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางอีเมลย์และทางเว็บไชต์ หลังจากลูกค้าส่งออเดอร์เข้ามาแล้ว   ทางร้านจะมี

       อีเมลย์ยืนยันกลับไปหาลูกค้าเพื่อแจ้งว่า สินค้าที่สั่งมีครบหรือไม่ ราคาเท่าไหร่ จัดส่งแบบไหนและค่าจัด

       ส่งเท่าไหร่  เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนโอนเงินชำระค่าสินค้า

4.2  สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางไลน์ หลังจากลูกค้าส่งออเดอร์เข้ามาแล้ว ทางร้านจะตรวจสอบสินค้าและแจ้ง

       ยอดกลับไปทางไลน์  เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนโอนเงินชำระค่าสินค้า

5.  หลังโอนเงินเสร็จรบกวนลูกค้าแจ้งโอนยอดและจัดส่งสลิปการโอนเงิน   ผ่านช่องทางอีเมลย์หรือทางไลน์  

      เพื่อเป็นหลักฐานและแจ้งให้ทางร้านทราบว่าลูกค้าชำระเงินแล้ว


วิธีคำนวณค่าจัดส่งสินค้า

1. กรณียอดสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาท ทางร้านจัดส่งสินค้าดังนี้

    1.1 สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯและใกล้เคียง จัดส่งฟรีด้วยรถบริษัท (นอกเขตตามระบุมีค่าจัดส่งขั้นต่ำ 300 บาท)

    1.2 สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดคิดค่าจัดส่งสินค้าตามจริง  โดยทางร้านจะแจ้งราคาค่าจัดส่งให้ลูกค้าพิจารณาก่อน

          ทำการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง

2. กรณียอดสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาท  คิดค่าจัดส่งดังนี้

     ประเภทอุปกรณ์เบเกอรี่   ทางร้านจัดส่งฟรีพัสดุ EMS/KERRY (ในกรณีที่สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม)

หากน้ำหนักเกินอัตราคิดค่าจัดส่งตามเรทดังนี้ 

สินค้าพัสดุ EMS 45 บาท/กก.

สินค้าพัสดุ KERRY

**แบบเหมาจ่าย Size S ขนาด 17x21x17 cm. ราคาเหมา 50 บาท/กล่อง

**แบบเหมาจ่าย SIze M ขนาด 21x36x19 cm. ราคาเหมา 65 บาท/กล่อง

(พัสดุ KERRY ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่จำกัดความจุตามขนาดกล่อง)

สินค้า Booking Kerry รถใหญ่ คิดตามเรทราคาจริง

ประเภทวัตถุดิบ

สินค้าพัสดุ EMS 45 บาท/กก.

                สินค้าพัสดุ KERRY


**แบบเหมาจ่าย Size S ขนาด 17x21x17 cm. ราคาเหมา 50 บาท/กล่อง

**แบบเหมาจ่าย SIze M ขนาด 21x36x19 cm. ราคาเหมา 65 บาท/กล่อง

(พัสดุ KERRY ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่จำกัดความจุตามขนาดกล่อง)

สินค้า Booking Kerry รถใหญ่ คิดตามเรทราคาจริง


3.กรณียอดการสั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 1,000 บาท จะมีค่าจัดส่งพัสดุ EMS / KERRY ขั้นต่ำอยู่ที่ 60 บาทขึ้นไป 
(ค่าจัดส่งคิดตามเรทน้ำหนักสินค้าตามจริง)

สินค้าพัสดุ EMS 60 บาท/กก.

                สินค้าพัสดุ KERRY


**แบบเหมาจ่าย Size S ขนาด 17x21x17 cm. ราคาเหมา 100 บาท/กล่อง

**แบบเหมาจ่าย SIze M ขนาด 21x36x19 cm. ราคาเหมา 120 บาท/กล่อง

(พัสดุ KERRY ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่จำกัดความจุตามขนาดกล่อง)

สินค้า Booking Kerry รถใหญ่ คิดตามเรทราคาจริง

 

  • สำหรับสินค้าวัตถุดิบประเภทแป้ง ทางร้านคิดค่าจัดส่งพัสดุ EMS/KERRY ตามจริง
  • กรณีจัดส่งด่วน อาทิ เช่น Lalamove ,Grab Bike ,Messenger วินมอเตอร์ไซค์ ,รถทัวร์ ,ขนส่งเอกชน ทางลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
*** ขนส่งเอกชน รถทัวร์ จะมีรอบการวิ่งจัดส่งให้โดยรถบริษัท ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

ช่องทางการชำระเงิน

 

++     กรุณาเก็บใบโอนเงิน (slip) ไว้เป็นหลักฐาน หลังการโอนเงินชำระค่าสินค้า  ++