http://www.1stopbakery.com/store/

วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1.  สั่งซื้อสินค้าทางอีเมล์ :  ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยการส่งออเดอร์เข้ามาที่อีเมลย์ของทางร้านคือ

   showroom.vj1980@gmail.com ใช้หัวข้อ e-mail ว่า "สั่งซื้อสินค้า - คุณ xxxxxx)

2.  สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไชต์ : ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกและสั่งสินค้าได้ที่เว็บไชต์ www.1stopbakery.com

3.  สั่งสินค้าทางไลน์ของที่ร้าน : ลูกค้าสามารถแอดไลน์ของร้านจากหมายเลขโทรศัพท์  0818495447 หรือ @382gwggo และ

     สั่งสินค้าเข้ามาทางนีัได้เลย

4.1  สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางอีเมลย์และทางเว็บไชต์ หลังจากลูกค้าส่งออเดอร์เข้ามาแล้ว   ทางร้านจะมี

       อีเมลย์ยืนยันกลับไปหาลูกค้าเพื่อแจ้งว่า สินค้าที่สั่งมีครบหรือไม่ ราคาเท่าไหร่ จัดส่งแบบไหนและค่าจัด

       ส่งเท่าไหร่  เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนโอนเงินชำระค่าสินค้า

4.2  สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางไลน์ หลังจากลูกค้าส่งออเดอร์เข้ามาแล้ว ทางร้านจะตรวจสอบสินค้าและแจ้ง

       ยอดกลับไปทางไลน์  เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนโอนเงินชำระค่าสินค้า

5.  หลังโอนเงินเสร็จรบกวนลูกค้าแจ้งโอนยอดและจัดส่งสลิปการโอนเงิน   ผ่านช่องทางอีเมลย์หรือทางไลน์  

      เพื่อเป็นหลักฐานและแจ้งให้ทางร้านทราบว่าลูกค้าชำระเงินแล้ว

6. การสั่งซื้อสินค้าประเภทช็อกโกแลตหรือสินค้าที่เปลี่ยนรูปง่ายทางร้านไม่ได้การรับประกันสินค้าหากสินค้าละลายหรือเปลี่ยนรูปจากการจัดส่ง 

หากลูกค้าต้องการให้ขนส่งแบบรักษาอุณหภูมิสามารถระบุไว้ในหมายเหตุการสั่งซื้อ

วิธีคำนวณค่าจัดส่งสินค้า

1. กรณียอดสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาท (ไม่รวมวัตถุดิบ) ทางร้านจัดส่งสินค้าดังนี้

    1.1 สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ จัดส่งฟรีด้วยรถบริษัท (นอกเขตตามระบุมีค่าจัดส่งขั้นต่ำ 300 บาท)

    1.2 สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดคิดค่าจัดส่งสินค้าตามจริง  โดยทางร้านจะแจ้งราคาค่าจัดส่งให้ลูกค้าพิจารณาก่อน

          ทำการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง

    1.3 ในกรณีสั่งซื้อเพียงวัตถุดิบจำนวนไม่ถึง 10,000 บาท ทางร้านไม่มีบริการจัดส่งฟรี ยกเว้นกรณีสั่งซื้ออุปกรณ์

          หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินยอด 5,000 บาท (ไม่รวมวัตถุดิบ) รวมอยู่ด้วย

    1.4 ในกรณีสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวน 10,000 บาท เป็นต้นไปจัดส่งฟรีในเขตกทม. สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดคิดค่าจัดส่งสินค้าตามจริง 

2. กรณียอดสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาท  คิดค่าจัดส่งดังนี้

     ประเภทอุปกรณ์เบเกอรี่   ทางร้านจัดส่งฟรีพัสดุ EMS/KERRY (ในกรณีที่สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม)

หากน้ำหนักเกินอัตราคิดค่าจัดส่งตามเรทดังนี้ 

สินค้าพัสดุ EMS 45 บาท/กก.

สินค้าพัสดุ KERRY

**แบบเหมาจ่าย Size S ขนาด 17x21x17 cm. ราคาเหมา 50 บาท/กล่อง

**แบบเหมาจ่าย SIze M ขนาด 21x36x19 cm. ราคาเหมา 65 บาท/กล่อง

(พัสดุ KERRY ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่จำกัดความจุตามขนาดกล่อง)

สินค้า Booking Kerry รถใหญ่ คิดตามเรทราคาจริง

ประเภทวัตถุดิบ

สินค้าพัสดุ EMS 45 บาท/กก.

                สินค้าพัสดุ KERRY


**แบบเหมาจ่าย Size S ขนาด 17x21x17 cm. ราคาเหมา 50 บาท/กล่อง

**แบบเหมาจ่าย SIze M ขนาด 21x36x19 cm. ราคาเหมา 65 บาท/กล่อง

(พัสดุ KERRY ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่จำกัดความจุตามขนาดกล่อง)

สินค้า Booking Kerry รถใหญ่ คิดตามเรทราคาจริง


3.กรณียอดการสั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 1,000 บาท จะมีค่าจัดส่งพัสดุ EMS / KERRY ขั้นต่ำอยู่ที่ 60 บาทขึ้นไป 
(ค่าจัดส่งคิดตามเรทน้ำหนักสินค้าตามจริง)

สินค้าพัสดุ EMS 60 บาท/กก.

                สินค้าพัสดุ KERRY


**แบบเหมาจ่าย Size S ขนาด 17x21x17 cm. ราคาเหมา 100 บาท/กล่อง

**แบบเหมาจ่าย SIze M ขนาด 21x36x19 cm. ราคาเหมา 120 บาท/กล่อง

(พัสดุ KERRY ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่จำกัดความจุตามขนาดกล่อง)

สินค้า Booking Kerry รถใหญ่ คิดตามเรทราคาจริง

 

  • สำหรับสินค้าวัตถุดิบประเภทแป้ง ทางร้านคิดค่าจัดส่งพัสดุ EMS/KERRY ตามจริง
  • กรณีจัดส่งด่วน อาทิ เช่น Lalamove ,Grab Bike ,Messenger วินมอเตอร์ไซค์ ,รถทัวร์ ,ขนส่งเอกชน ทางลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
*** ขนส่งเอกชน รถทัวร์ จะมีรอบการวิ่งจัดส่งให้โดยรถบริษัท ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

ช่องทางการชำระเงิน

 

++     กรุณาเก็บใบโอนเงิน (slip) ไว้เป็นหลักฐาน หลังการโอนเงินชำระค่าสินค้า  ++